member
About Us

ทำไมรวมไทยแล้ว ต้องมี ยูไนเต็ด

คำลงท้ายชื่อ สโมสรฟุตบอล นั่นเพราะเรามองว่า การจะผลักดันให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้ ต้องอาศัยการบริหารของทีมที่มีความเป็นมืออาชีพ สามัคคี เป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่ต่างไปจากการบริหารทีมฟุตบอลคุณภาพสักทีม ซึ่งประกอบสร้าง จากผู้เล่นหลากหลายตำแหน่ง เรา “รวมไทย ยูไนเต็ด” ไม่มียอดมนุษย์ หรือ ซุปเปอร์แมน เพราะยอดมนุษย์ไม่มีอยู่ในชีวิตจริง แต่เรามีทีมของประชาชนมืออาชีพ …ฉะนั้นแล้ว ทีม “รวมไทย ยูไนเต็ด” จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากปราศจากผู้เล่นเหล่านี้


หัวใจของรวมไทย ยูไนเต็ดคือความร่วมมือ ร่วมใจของคนไทยทุกคน  ในการสร้างเส้นทางใหม่ให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ความเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วฉันนั้น  “รวมไทย ยูไนเต็ด” รวมกันคิด รวมกันทำ รวมกันสร้าง เพื่อประเทศไทยเดินหน้าอย่างมืออาชีพ

Education

Join us

ติดตาม
พรรครวมไทยยูไนเต็ด