รับสมัครว่าที่ ส.ส.รวมไทยยูไนเต็ด ร่วมพลิกโฉมประเทศไทยไปกับเรา

ตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม 65

รายละเอียดการสมัคร
ผู้ที่สนใจสมัครจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎร และโปรดดำเนินการเตรียมข้อมูลและเอกสารดังต่อไปนี้

  • คลิปแนะนำตัวเอง (ไม่เกิน 3-5 นาที) และบอกเราว่า ”ทำไมคุณจึงมีความเหมาะสมเป็น ส.ส.รวมไทยยูไนเต็ด”
    และหากคุณได้เป็น ส.ส. พรรครวมไทยยูไนเต็ด คุณอยากทำหรือผลักดันประเด็นอะไร”
  • ข้อมูลประวัติส่วนบุคคล ที่ประกอบด้วย ภาพถ่ายหน้าตรง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เบอร์โทร อีเมล ประวัติการทำงาน และประวัติการศึกษา และประเด็นที่ตนเองสนใจ หรือมีความถนัดเป็นพิเศษ (ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ)

หากท่านกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว โปรดพิมพ์ตอบ ผ่านคำถามดังต่อไปนี้

  1. คุณคิดว่าบทบาทหน้าที่ผู้แทนราษฎรคืออะไร เพราะอะไร
  2. อะไรที่ทำให้คุณสนใจอยากเข้ามาทำงานการเมือง เพราะอะไร
  3. คุณคิดว่าประเทศไทยอะไรเป็นปัญหาที่ควรถูกแก้ไขมากที่สุด เพราะอะไร และมีวิธีการหรือแนวทางแก้ไขอย่างไร
  4. พลิกโฉมในความหมายของคุณคืออะไร และคิดว่าเราสามารถพลิกโฉมประเทศไทยได้หรือไม่ เพราะอะไร

ติดต่อเพื่อรับใบสมัคร หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line: @rtuparty (มี@) หรือคลิกลิงค์ https://lin.ee/tiMAEQL