พรบ.อุ้มหาย ต้องไม่ใช่ปาหี่บทใหม่ของสังคมไทย

เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา เรื่อง “พรบ.ป้องกันและปราบปรามการซ้อมทรมานและบังคับให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …” ได้รับการรับรองจากการประชุมสภาฯ โดยที่ประชุมมีมติในวาระสาม เห็นชอบกับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวด้วยคะแนน 359 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง ไม่ลงคะแนน 2 เสียง พรรครวมไทยยูไนเต็ด ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะจับตาการเดินทางของ พรบ.อุ้มหาย ที่ต้องเป็นมากกว่ากระดาษหรือกฎหมายประดับสังคมไทย

ในอดีตที่ผ่านมา เราจะเห็นข่าวการอุ้มหายของนักเคลื่อนไหวทางสังคมคนสำคัญในสังคมไทย บางคนหายไปกลางเมืองหลวง บางคนหายไปก่อนการเดินทางประชุมนานาชาติเพียง 1 วัน บางคนก็หายไปในเส้นทางธรรมชาติที่ตนเองใช้เดินทางกลับบ้าน หรือ บุคคลทั่วไปที่โดนซ้อมทรมานจนถึงชีวิตโดยผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ ประชาชนเหล่านั้น มีสิทธิที่ต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐ หากแต่ที่ผ่านมาพวกเขาและญาติผู้เสียหาย ไม่ได้รับการดูแลหรือคุ้มครองใดๆเลย

พรบ.อุ้มหายจะเป็นหลักประกันใหม่ของสังคมไทย ว่ารัฐจะปกป้องรักษาสิทธิในชีวิตและร่างกายของประชาชนอย่างดีที่สุด หากแต่พรบ.ฉบับดังกล่าวนี้ ต้องได้รับการปรับแก้และผ่านที่ประชุมรับรองของทาง สว. ภายใน 60 วัน ซึ่งเราคิดว่าพรบ.ดังกล่าวน่าจะผ่านในชั้น สว. ได้อย่างไม่มีปัญหา และเมื่อพรบ.ดังกล่าวได้รับการประกาศใช้ บททดสอบความจริงใจของภาครัฐต่อการปกป้องชีวิตประชาชนจะเกิดขึ้น ผ่านการทำงานและขั้นตอนที่ครอบคลุม ปลอดภัย และชัดเจน

ทุกการเดินทางของพรบ.อุ้มหาย และ การดำเนินคดีภายในพรบ.นี้ ในอนาคต พรรครวมไทยยูไนเต็ด จะขอเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะจับตาในการทำงานของรัฐ และยืนเคียงข้างประชาชน เพื่อให้พรบ.อุ้มหาย จะไม่กลายเป็นเพียงฉากสวยงามที่เอาไว้บังความมืดหม่นของสังคมไทย ละครน้ำเน่าบทใหม่ที่เอาชีวิตประชาชนมาล้อเล่นจะหมดไป พรบ.อุ้มหายคือตัววัดที่ดีที่สุด!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *