เงินเด็กแรกเกิด ช่วยได้ หรือ แค่ได้ช่วย?

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เพื่อใช้ในการช่วยเหลือเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่อยู่ในครอบครัวรายได้น้อย ให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย และเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชน

ปัจจุบันรัฐบาลจึงได้มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับสวัสดิการอุดหนุนเด็กแรกเกิด ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินให้กับเด็กคนละ 600บาท ต่อเดือน เริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี

‘ เงินจำนวน 600 บาท’ ที่เมื่อคำนวณเฉลี่ยออกมาแล้ว จะตกอยู่ที่วันละ 20บาทเท่านั้น

คำถามที่เกิดขึ้นตามมา ก็คือ 20 บาท ต่อวัน เพียงพอกับการดูแลเด็ก 1 คนแล้วหรือ ?

และ ทำไมประเทศไทยถึงลงทุนกับการพัฒนาเด็ก ได้เพียงแค่วันละ 20บาทเท่านั้น ?

ไม่เพียงแค่นั้น การเข้าถึงสิทธิ ความยุ่งยากซับซ้อนในขั้นตอนการขอเข้าร่วมโครงการ ไปจนถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ทำให้มีประชาชนอีกจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการพื้นฐานอันนี้

‘ สวัสดิการพื้นฐานที่ควรจะเป็นสวัสดิการถ้วนหน้า ไม่ใช่สวัสดิการแบบคัดกรอง ‘

รัฐต้องทำให้สวัสดิการเป็นสิ่งที่ประชาชนเข้าถึงได้จริง เพื่อให้ทุกคนได้รับการช่วยเหลือ แบบช่วยได้ ไม่ใช่แค่ได้ช่วยไปวันๆ

พรรครวมไทย ยูไนเต็ด จึงมีแนวคิดและข้อเสนอว่า จะต้องผลักดันโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดให้เป็นสวัสดิการถ้วนหน้า และเด็กต้องได้รับเงินมากกว่า 600บาทต่อเดือน หรือ 20บาทต่อวัน เพราะหากเราไม่ให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน อาจทำให้ประเทศเสียทรัพยากรที่มีคุณภาพไปได้ในอนาคต

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *