จากครรภ์มารดา สู่เชิงตะกอน ในสังคมที่ไร้รัฐสวัสดิการ

จากข้อเขียนที่ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่เคยได้เขียนไว้ใน “จากครรภ์มารดา สู่เชิงตะกอน” ซึ่งสะท้อนถึงยุคสมัยนั้นของการไม่มี #รัฐสวัสดิการ ให้กับประชาชน จนมาถึงปัจจุบันนี้ ความหวังของประชาชนในเรื่อง “รัฐสวัสดีการ” ก็ยังคงดูริบหรี่ลงอยู่เช่นกัน

การดูแลคนตั้งเเต่เกิดจนตาย ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนทุกคนควรได้รับการดูแลจากรัฐ นี่เป็นมาตราฐานสากลที่หลายประเทศให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะการนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาความยากจน รวมถึงความเหลื้อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยควรมีรัฐสวัสดิการ ที่เป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *