น้ำมันแพง ปัญหาปากท้องที่ประชาชนจำต้องจ่าย มันถูกต้องแล้วหรือ ?

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศกำลังประสบปัญหาโรคระบาด และปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือที่คนไทยมักพูดกันว่า “ยุคของข้าวยากหมากแพง” ซึ่งประชาชนผู้เป็นเจ้าของภาษีจำต้องแบกรับภาระราคาสินค้าแพง ค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการปรับตัวของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นรายวันอย่างไม่มีทีท่าว่าจะลดลง และหากรัฐยังปล่อยให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น ก็จะทำให้ราคาสินค้าอื่นๆ ปรับขึ้นตาม อันเนื่องมาจากราคาต้นทุนทางด้านการขนส่ง และการคมนาคมที่มีต้นทุนเพิ่มขึ้น แล้วใครต้องแบกรับหากไม่ใช่ประชาชนอย่างเราๆ

.

และจากการสำรวจผู้บริหาร ส.อ.ท. (CEO Survey) ครอบคลุมผู้บริหารจาก 45 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 76 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด มีผลสำรวจ FTI Poll คาดการณ์ว่าราคาสินค้าแพงจะยาวนานแค่ไหน อันดับแรกบอกว่าจะยาวนาน 3-6 เดือน 35.3% อันดับที่ 2 คาดว่าจะยาวนานไปอีก 6-12 เดือน 34.7% และอันดับที่ 3 คาดว่าจะยาวนานมากกว่า 1 ปี 30.0%

จากผลสำรวจ จะเห็นว่าปัญหานี้ หากรัฐบาลยังเพิกเฉย ไม่ยอมแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างจริงจัง จะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวนมาก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า “เดือดร้อนกันถ้วนหน้า แพงทั้งแผ่นดิน” ซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างแน่นอน

ถึงเวลาแล้วหรือยัง ? ที่รัฐบาลจะหันมาใส่ใจแก้ปัญหานี้ให้ประชาชนอย่างจริงจัง รวมไทยยูไนเต็ด ขอเป็นกระบอกเสียงส่วนหนึ่งที่สำคัญและร่วมหาแนวทางให้มีการแก้ไขในเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นการตรึงราคานำมันเชื้อเพลิง การออกมาตราการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนลดค่าสาธารณูปโภค เช่น ลดค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำ, และลดค่าเดินทางลง รวมถึงการลดภาระทางภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษีสรรพสามิตเชื้อเพลิงและสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพอื่นๆ เพื่อไม่ให้ราคาสินค้าและบริการอื่นๆ จากภาคเอกชนปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นบทบาทหน้าที่ของรัฐ และเป็นสิ่งแรกที่ควรทำอย่างเร่งด่วน

Sources:

mgronline.com(7 ก.พ. 2565): ส.อ.ท.เปิดผลสำรวจ CEO พบแนวโน้มราคาสินค้าอาจแพงถึงสิ้นปี (https://mgronline.com/business/detail/9650000012453)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *